Vi skaber de rigtige rammer

Skjøde skaber de ansvarlige rammer

Den bæredygtige udvikling handler om at tage ansvar og sikringen af, at fremtidige generationer har de samme muligheder, som vi har i dag.

Byggebranchen har en betydelig indvirkning på miljøet og er en af de største kilder til CO₂-udledning i Danmark. Dette placerer branchen i en nøgleposition til at tage ansvar og aktivt deltage i at reducere påvirkningen på klimaet.

 

I Skjøde har vi udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, hvor vi definerer og dokumenterer vores arbejde med den bæredygtige og sociale udvikling. Men vores engagement stopper ikke ved ord og papir. Vi omsætter vores ansvar til handling ved at implementere målrettede initiativer, der sætter fokus på, hvordan vi kan integrere ansvarlighed endnu dybere i vores bygge- og udviklingsprojekter. Vores mål er ikke blot at skabe mere bæredygtige bygninger, men at forankre en varig og positiv indvirkning, der når ud over vores projekter og beriger det samfund, vi er en del af – Sådan skaber vi de ansvarlige rammer.

Ambitionsniveauet er fastlagt

På årlig basis gennemfører vi en omfattende analyse af CO₂-emissionerne på samtlige af vores projekter. Analysen har vi lavet siden 2022 og har således dannet grundlag for en baseline, som vi kan bruge som målepunkt for fremtidig udvikling og nedsætning af emissionerne på Skjødes byggeprojekter. I 2023 lyder emissionen på 9,62 kg CO₂ pr. kvadratmeter, hvilket er ca. 19,8% bedre end kravet fra det akutelle bygningsreglement BR18. Vores vision rækker langt ud i fremtiden, da vi har fastlagt en ambitiøs målsætning om at reducere CO₂-udledningen med yderligere 50% inden 2029. Dette betyder, at vi stræber efter at opnå en gennemsnitlig, årlig udledning på maksimalt 5 kg CO₂ pr. kvadratmeter i 2029. Ligeledes er det hensigten at reducere organisationens ressourceforbrug frem mod 2029, hvilket realiseres igennem de ansvarlige tiltag.

 

 

 

 

"Som aktør i byggebranchen har vi et medansvar for at reducere branchens meget høje CO₂-udledninger. Det ansvar vil vi gerne tage på os, og vi har derfor søsat et både omfattende og ambitiøst stykke arbejde med henblik på at reducere vores eget klimaaftryk frem mod 2029"

-Allan Arno, COO

 

 

 

 

 

EU’s Taksonomi 

Hos Skjøde er vi bevidste omkring vores CO2-udledninger og branchens generelle påvirkning til klimaforandringerne. Derfor offentliggjorde vi i 2023 vores første ESG-regnskab, hvor CO2-udledningen rapporteres i henhold til EU-taksonomien. Selvom Skjøde ikke er størrelsesmæssigt forpligtiget iht. rapporteringen endnu, har vi valgt at integrere det som en naturlig del af årsrapporteringen, da det fælles klassificeringssystem sikrer et gennemsigtigt rapporterings- og forståelsesgrundlag på tværs af interessenter. Taksonomien udspringer af EU’s bæredygtighedsstrategi, som bl.a. har til målsætning at skabe et klimaneutralt EU inden 2050. Den indeholder 4 betingelser for efterlevelse, som definerer, i hvilken grad vores aktiviteter og investeringer kan betragtes bæredygtige jævnfør taksonomikriterierne:

  • Væsentligt bidrag til mindst ét af seks miljømål
  • Overholdelse af de tekniske screeningskriterier
  • Ej modvirke nogen af de seks miljømål
  • Overholdelse af sociale minimumsgarantier

 

Tilmed har EU-taksonomien fastsat følgende seks klimamål:

  • Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopbygning af biodiversitet og økosystemer.

 

Hos Skjøde tilsigter vi at opføre og udvikle fremtidige projekter i overensstemmelse med EU-taksonomien, herunder at bidrage til klimamålene og dets betingelser for efterlevelse. Dette skal bl.a. være med til at understøtte vores fastlagte målsætning om at minimere den årlige udledning af CO2-eq pr m2.

DGNB - Kvalitetsstempel for bæredygtighed

DGNB-certifikatet er en helhedsorienteret tilgang til bæredygtigt byggeri, da det både omfavner miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Certificeringen består af en uvildig tredjepartsverificering, som tilsammen kvalitetsstempler bæredygtigheden i et byggeri. Med in-house DGNB-konsulenter udvikler vi certificerede byggerier, hvor klima- og miljøpåvirkningen minimeres.

 

 

En erhvervspark med DGNB-certificering

Skjøde har gennem de senste år arbejdet aktivt med DGNB, og et af vores seneste DGNB-projekter er erhvervsparken i Cortex bestående af byggerierne E3 og E4. Her har Skjødes DGNB-konsulenter indarbejdet løsninger, der tager højde for bl.a. de miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter ved byggerierne. Du kan læse mere om byggerierne, og hvordan vi hos Skjøde arbejder med DGNB her. 

Skjødes eget DGNB-Guld domicil

Som fortaler og projektudvikler for DGNB-byggerier har vi valgt at 'tage egen medicin' og implementere den holistiske tilgang til bæredygtighed på vores eget domicil. Derfor har vi implementeret en række ansvarlige handlingsplaner og initiativer, der tilsammen er udmundet i en DGNB guld-certificering, som tæller til den hidtil højeste certificeringsscore for en bygning i drift i DK på 74,1 procent. Certifikatet kan ses her.

Reduction Roadmap

I Skjøde mener vi, at emissionskravene i bygningsreglementet skal skærpes, så vi kan hæve branchens kollektive ambitionsniveau. Vi har tilsluttet os ”Reduction Roadmap”, hvor man i et brancheinitiativ opfordrer til, at emissionskravene i bygningsreglementet 2025 skal være mere ambitiøse og i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at den gennemsnitlige CO2-udledning skal under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år i 2025. Vi er meget bevidste om, at målsætningen er ambitiøs og på nuværende tidspunkt svær at imødekomme; men på baggrund af den erfaring, vi har opnået til dato, virker de aktuelle krav uambitiøse. Det kræver derfor, at vi hæver branchens kollektive ambitionsniveau, således at alle deltagende aktører har et incitament til at innovere byggebranchen i forhold til materialer, byggeprocesser og teknikker.

 

 

 

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice