1. Formål med politik
1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan H. Skjøde Knudsen A/S (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos H. Skjøde Knudsen A/S, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.
 

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

2. Beskrivelse af behandlingerne
2.1. H. Skjøde Knudsen A/S behandler oftest oplysninger om erhvervskunder, men hvis du er forbrugerkunde hos os, da behandler vi dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, eller hvis du enten er lejer af en lejebolig eller køber af ejerbolig via vores ejendomsselskaber. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.
2.1.1. Hjemmeside
 

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

 

På vores hjemmeside har vi desuden et integreret plugin fra det sociale medie vi anvender, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med dette medie. Vi anvender LinkedIn og du kan læse mere om deres behandling af personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

2.1.2. Kundeforhold
  I forbindelse med renovering og/eller opførsel af boliger samt andre byggeprojekter behandler vi oplysninger om dig eller om kontaktpersonen hos vores erhvervskunder for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og bankinformationer.
 

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

   
2.1.3. Jobansøgere
  Hvis du søger et job hos H. Skjøde Knudsen A/S, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse (GDPR art. 6(1)(f)) og i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest (GDPR art. 6(1)(f)).

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.

   
2.1.4. Leje af lejeboliger og køb af ejerboliger
  I forbindelse med leje af lejeboliger eller køb af ejerboliger enten via Gartnerbyen P/S, Gartnerhaven Odense ApS, Brenderup ApS eller Skalbjerg ApS vil de oplysninger som du afgiver til ejendomsselskaberne blive videregivet og behandlet af os. Disse oplysninger omfatter navnlig: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, bankoplysninger, salgspris samt lejeperiodens start og varighed.
 

Oplysningerne videregives og behandles af os, for at ejendomsselskaberne kan indgå enten en leje- eller en købskontrakt med dig (GDPR art. 6(1)(b) og DBL § 11, stk. 2, nr. 2), samt administrere det løbende lejeforhold

Vi opbevarer oplysningerne så længe lejeforholdet består og i op til 5 år efter lejemålet er blevet opsagt eller efter at købskontrakten er underskrevet (BFL § 10, stk. 1).

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i privatlivspolitikken, som udleveres sammen med henholdsvis leje- eller købskontrakt.

   
2.1.5. Leverandører og samarbejdspartnere
 

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

   
3. Modtagere af personoplysninger
3.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen.
3.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.
3.3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.
   
4. Dine rettigheder
4.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
4.2. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering
4.3. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
4.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.
   
5. Vores kontaktoplysninger
5.1.

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

 

H. Skjøde Knudsen

CVR.nr: 17442449

Blækhatten 27, 5220 Odense SØ

E-mail: skjode@skjode.dk

Tlf.: +45 64 47 17 19

 

Du kan desuden kontakte vores persondatakoordinator direkte på

 

Michael Hedeager

Blækhatten 27, 5220 Odense SØ

E-mail: mh@skjode.dk

Tlf.: +45 63 47 17 06

 

6. Ændringer
6.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
6.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 18.12 2021
.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice