Der er løbet meget vand under broen, siden Hans Skjøde Knudsen i juni 1972 grundlagde en mindre tømrervirksomhed med navnet H. Skjøde Knudsen. I dag går virksomheden under navnet Skjøde. 

Grundlæggelse (1972)

Efter sin læretid som tømrer i Vojens rejste en ung jyde ved navn Hans Skjøde Knudsen i midten af 1960’erne til Odense for at studere til bygningskonstruktør. Efter en velafsluttet uddannelse og nogle års ansættelse som rådgiver i Odense ønskede Hans at komme tilbage til håndværket og den udførende proces. Derfor etablerede han i juni 1972 sit eget tømrerfirma – under navnet H. Skjøde Knudsen A/S – i Vissenbjerg-området vest for Odense.

Udvidelse af aktiviteter og fag (1972-1993)

I den tidlige opstart var tømrerarbejdet fundamentet i H. Skjøde Knudsen. Men gennem hårdt arbejde, flid og initiativ blev beton- og murerarbejde hurtigt til en del af kompetencerne, hvormed virksomheden var i stand til at varetage udførelsen af det samlede råhus. 

Den hurtige udvikling fortsatte op gennem 1980’erne, hvor medarbejderstaben voksede til omkring 50 ansatte. Herunder en lille, fast stab af funktionærer og en gruppe trofaste håndværkere, der talte betonfolk, murer og tømrer.  

Virksomheden byggede på stalde, boliger, skoler, børnehaver og mindre erhvervsvirksomheder - suppleret af en portefølje med egne udlejningsboliger.

Generationsskifte (1993-2003)

Hans Skjøde Knudsen udtrykte allerede tidligt et ønske om, at virksomheden skulle bestå og drives videre, når hans eget virke på et tidspunkt uundgåeligt ville ophøre. Den rettidige omhu kom til udtryk, da udlejningsboligerne i 1993 blev udskilt fra byggevirksomheden med henblik på et forestående generationsskifte. I 2003 trådte Allan Nielsen ind som medejer og leder i virksomheden, hvilket markerede indledningen på det nøje planlagte generationsskifte. Fire år senere overdrog Hans Skjøde Knudsen den daglige ledelse til Allan Nielsen, mens ejerkredsen blev suppleret af Jens Toft. Generationsskiftet var en realitet.

Fra tømrerfirma til hoved- og totalentreprenør (2003-2008)

I forlængelse af Allan Nielsens indtræden i ejerkredsen blev der fastlagt en ny strategi for virksomheden. Med et øget fokus på kompetent projektledelse skiftede virksomhedens kurs til primært at fokusere på hoved- og totalentrepriser. I løbet af fem år opbyggede Skjøde en faglig dygtig projektorganisation, som den dag i dag har til formål at levere én samlet løsning for vores bygherrer. 

Finanskrise – og hvad så? (2010-2015)

Da finanskrisen rullede hen over Danmark i 2007/2008, blev den samlede byggebranche hårdt ramt med stor nedgang i aktiviteter som følge. I Skjøde valgte vi at smøge ærmerne op og lægge en ekspansiv vækststrategi. Med afsæt i denne strategi etablerede vi Odense Bygningsservice i 2010, og i 2011 købte vi Ejvind Hansen i Ringe. Ydermere etablerede vi i 2012 et fast kontor i Albertslund – efter at vi i 20 år havde arbejdet på distancen på hele Sjælland.

Disse tiltag bragte ikke blot Skjøde gennem finanskrisen. De medvirkede samtidig til, at vi opnåede tæt på en femdobling af omsætning i årene fremover.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice