Vi skaber de rigtige rammer

Ville vi selv bo eller arbejde her? 

Det spørgsmål stiller vi altid os selv, når vi hos Skjøde engagerer os i et projekt. For byggeri handler ikke kun om mursten og fliser, det handler også om muligheder og funktioner.

Skjøde er en projektorienteret entreprenørvirksomhed, der gør gode byggerier bedre. Vi anskuer ethvert projekt fra kundens og brugerens perspektiv – lige fra de første streger på papiret til den sidste sten er lagt. 

Vores kompetencer bygger på stolte håndværkstraditioner. Vi bringer summen af fem årtiers erfaring i spil, når vi udfører total- og hovedentrepriser for både offentlige og private bygherrer. Resultatet er moderne og velfungerende industribygninger, dagligvarebutikker, skoler, institutioner, almene boliger og meget mere.

Vores ambition er at være Danmarks mest troværdige entreprenørvirksomhed. Derfor er ærlighed og åbenhed vigtige værdier for os. Det betyder, at vi til enhver tid står til ansvar for det arbejde, som vi og vores dygtige samarbejdspartnere udfører. Men ærlighed betyder også at tage kritiske briller på for til fulde at forstå de projekter, vi engagerer os i. Det giver nemlig det bedste slutresultat for alle parter.

Glæden ved at se et projekt vokse frem

Som projektorienteret virksomhed har vi sammensat en flok dygtige medarbejdere, der hver på deres område ser en glæde i at være med til at skabe et nyt byggeri og merværdi for bygherren.

Dette gælder helt fra den spæde start, hvor idéer drøftes med bygherre og rådgivere hen over projekteringsfasen, til den første beton kommer i jorden, konstruktionen rejses og til den dag, hvor nøglen kan afleveres til bygherren efter en veloverstået byggeproces. Alle dygtige medarbejdere hos Skjøde - omfattende vores dygtig projektorganisation samt administration - sætter en ære i at være med til at skabe et resultat, som vore bygherrer og samarbejdspartnere bliver glade for.

Vores værdigrundlag

VISION

 

"Vi skaber de rigtige, ansvarlige rammer"

VÆRDIER

 

Ordentlighed og ordholdenhed samt loyalitet over for firmaet, hinanden og projektet. Vi udviser overblik ved rettidig omhu, hvilket medfører tilfredshed i organisationen samt hos vores kunder og samarbejdspartnere.

KULTUR

 

Vi har en uformel men professionel omgangstone, hvor glæden ved at skabe er drivkraften til gode projekter og en spændende arbejdsdag. Vi møder generelt tidligt, så vi altid udviser rettidighed i vores ledelse af dels organisation, dels af projekter. Vi har en ambitiøs kultur, hvor vi enkeltvis, som afdeling samt samlet som koncern kan tåle at blive målt på vores performance. 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice