I Skjøde er ansvarlighed først og fremmest et nøgleord for den måde, vi behandler vores kunder og driver vores byggeprojekter på. Men i en bredere forstand ønsker vi også at være vores ansvar bevidst, når det kommer til det omkringliggende samfund og det miljø, vi befinder os i. 

Samfundsansvar

Vi har fokuseret vores samfundsmæssige indsats på socialt udsatte og andre grupper af mennesker, der af forskellige årsager kan have vanskeligheder med at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. For disse mennesker kan det gøre en verden til forskel at opleve kollegiale fællesskaber og følelsen af at blive værdsat for et veludført stykke arbejde. Det gør vi muligt i Skjøde, hvor vi løbende ansætter medarbejdere med reduceret arbejdsevne – til gensidig glæde for både virksomheden og de pågældende medarbejdere. 

Miljøbevidsthed

I Skjøde er vi bevidste om, at vi som en del af byggebranchen har et markant miljøansvar. På tværs af organisationen og medarbejderstaben arbejder vi derfor på at effektivisere og forbedre vores forbrug af ressourcer. Det gælder blandt andet vores energiforbrug og affaldssortering samt et målrettet arbejde på at reducere virksomhedens samlede CO2-udledning.  

En forskelligartet medarbejderstab

Vi har i Skjøde fokus på den måde, vores medarbejderstab er sammensat på. Det er vores overbevisning, at innovation og idéudvikling har bedre vilkår, når forskellighed er repræsenteret på en arbejdsplads. Derfor involverer vi medarbejderstaben i at udvikle initiativer, der sikrer, at vores høje ambitionsniveau går hånd-i-hånd med et sundt arbejdsmiljø. Medarbejderne er desuden involveret i vores CSR-indsatser og det generelle arbejde med social ansvarlighed. 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice