Tilfredsstillende 2020-resultat for Skjøde

En dedikeret medarbejderindsats og tidlig involvering i projekterne sikrede H. Skjøde Knudsen Holding A/S et 2020-resultat før skat på 47,9 mio. kr., hvilket er fire gange højere end året før. Til gengæld faldt omsætningen en smule som følge af coronapandemien.

Coronapandemien kostede på toppen – til gengæld blev der lagt gevaldigt til på bunden.

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for H. Skjøde Knudsen Holding A/S, der står bag primært entreprenørvirksomheden Skjøde og håndværkervirksomheden Odense Bygningsservice A/S.

Mens omsætningen faldt til 527,4 mio. kr. før skat., voksede bruttoresultatet fra 94,9 mio. kr. i 2019 til 115,4 mio. kr. i 2020. Årets resultat før skat landede på 47,9 mio. kr., hvilket er fire gange højere end 2019-resultatet før skat på 12,0 mio. kr.

”Gennem hele året havde vi fokus på at generere indtjening ud fra den omsætning, der nu var mulig i et år præget af COVID-19-situationen. Omsætningen endte lidt lavere end forventet, men takket være en dedikeret indsats fra alle medarbejdere blev en række projekter realiseret til en højere indtjening end forventet, hvilket har været den væsentligste faktor bag det i sidste ende tilfredsstillende resultat,” udtaler adm. direktør Allan Nielsen.

 

Tidlig involvering bidrager til succesfulde projekter

Entreprenørvirksomheden Skjøde – med hovedkvarter i Odense og kontor i Aarhus – har totalentreprisen på flere markante projekter som kontordomicilerne Cortex Park I og II i Odense, en række boliger i Odenses nye bydel Gartnerbyen samt et campusbyggeri for Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg.

Alle eksempler på projekter, hvor Skjøde via tidlig involvering er med til at udvikle projekterne sammen med kunden og derigennem skabe det mest optimale byggeri.

”Takket være vores erfaring og organisation er vi gode til at involvere os tidligt i byggeprocessen og skabe de bedst mulige rammer. Det er et kardinalpunkt for Skjøde på alle vores projekter og medvirkende til den gode indtjening sidste år,” siger Allan Nielsen.

Overskudsgraden endte således på 9,2 procent, hvilket er klart over branchegennemsnittet i 2019, som ifølge DI Dansk Byggeris Byggeanalysen 2020 lå på 5,5 procent.

Bæredygtighed højt på agendaen

Bæredygtighed var et stort fokusområde for Skjøde i 2020. Ud over løbende at uddanne en række medarbejdere som DGNB-konsulenter - en branchestandard for bæredygtigt byggeri - stod Skjøde bag flere bæredygtighedscertificerede byggerier i 2020. Herunder to kontordomiciler for PFA, der opføres i henhold til DGNB-Guldstandarden i Odense-bydelen Cortex Park.

Og i en anden Odense-bydel, Gartnerbyen, er det første DGNB-byggeri netop blevet opført i form af et boligbyggeri for Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er bygget i henhold til DGNB-sølvstandarden. Samtidig har Skjøde igangsat arbejdet med at opnå en såkaldt DGNB-midtvejscertificering af hele Gartnerbyen. Den vil i så fald være den kun anden bydel i Danmark, der opnår et sådan grønt stempel.

Desuden er 2021 blevet indledt med en ordre på opførelsen af cirka 125 boliger i bæredygtigt træ i den nye bydel Vinge ved Frederikssund.

Godt år for Odense Bygningsservice

For Odense Bygningsservice A/S – der står for løbende vedligehold og ombygning af eksisterende bygninger - blev 2020 et fint år, hvor man efter et svært 2019 lykkedes med at vende udviklingen og skabe en god og sund drift.

”Ved at påtage os det løbende vedligehold påtager vi os samtidig forpligtelsen til at anvende de bedst mulige løsninger til selve byggeriet, så vi også på lang sigt sikrer vores kunder den bedst mulige forrentning af deres investering,” siger Allan Nielsen.

Odense Bygningsservice står bl.a. for reparation og vedligehold af alle Odense Kommunes bygninger på murer- og tømrerområdet og beskæftiger pt. cirka 70 medarbejdere.

 

Mere vækst i 2021

Når Allan Nielsen vender blikket mod 2021, er han meget fortrøstningsfuld. Året er indledt stærkt med ordrer på bl.a. opførelsen af kontordomicilet Cortex Park II, Shipmondos kommende domicil i det sydøstlige Odense, førnævnte Vinge-projekt samt flere kommende boligprojekter i Gartnerbyen, der for alvor tager form i disse år.

”Vi forventer vækst i koncernens aktiviteter i 2021, særligt på entrepriseaktiviteterne i Skjøde. Helt overordnet forventes der derfor et endnu bedre resultat i 2021 end i 2020,” slutter Allan Nielsen.

 

Udvalgte nøgletal

tDKK, koncern År 2020 År 2019
Omsætning 527.387 631.689
Resultat før skat 47.857 11.961
Årets resultat 37.312 8.843
Egenkapital 31/12 78.172 55.860
Overskudsgrad, pct.  9,2 % 2,0 %
Egenkapitalforrentning, pct. 56,1 % 17,6 %

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice