Vi skaber de rigtige rammer

2023 blev et år med rekordhøj soliditetsgrad og markante forbedringer på den grønne bundlinje for den fynske totalentreprenør Skjøde, der for andet år i træk aflægger ESG-regnskab. Samtidig blev top- og bundlinje ramt negativt af stigende råvarepriser og faldende investeringsaktiviteter. 

 

2023-koncernregnskabet for H. Skjøde Knudsen Holding A/S viser en nettoomsætning på 443 mio. kr. og et resultat før skat på 24,6 mio. kr., hvilket vidner om et aktivitets- og indtjeningsniveauet et stykke under 2022-regnskabet - med en nettoomsætning på 738 mio. kr. og resultat før skat på 66,4 mio. kr.

 

I koncernens største selskab – den udviklende entreprenørvirksomhed H. Skjøde Knudsen A/S – havde man kalkuleret med en nedgang i aktiviteten, og det gav derfor blot anledning til at intensivere fokus på at fremme arbejdet med andre indsatsområder, heriblandt ESG. Administrerende direktør, Allan Nielsen, uddyber:

 

”Branchen i sin helhed er hårdt ramt af en forholdsvis høj rente og deraf faldende investeringsaktiviteter, som vi naturligvis ikke er upåvirkelige af. Efter et regnskabsmæssigt flot år i 2022 havde vi kalkuleret med en nedgang i aktivitet i 2023, hvilket vi må sande virkeligheden af nu. Isoleret set har vi fortsat et pænt overskud, og samtidig er soliditetsgraden rekordhøj, hvilket jo bevidner, at vi fortsat er en bundsolid forretning. Vi har vendt nedgangen i aktiviteten positivt ved at intensivere vores ESG-indsats og optimere interne processer”

Soliditet er nøgleordet

Skjøde har igennem årtier haft en fast målsætning om at være en velkonsolideret og selvfinansierende virksomhed. Selv i lavkonjunkturer har de altid haft – og har til stadighed – det nødvendige, finansielle grundlag til at gennemføre større opgaver og projekter som udviklende entreprenør.

I 2023 havde H. Skjøde Knudsen Holding A/S en bruttomargin på 21,8 %, hvilket er det højeste niveau inden for de seneste 3 år. Samtidig ligger soliditetsgraden på rekordhøj 52,2 % og egenkapitalen på 108,4 mio. kr.

Foruden entreprenørvirksomheden Skjøde omfatter H. Skjøde Knudsen Holding A/S blandt andet Odense Bygningsservice A/S og ejendomsselskabet Gartnerhaven Odense A/S.

 

Aktivitet i 2024

I slutningen af 2024 kan Skjøde sætte prikken over i’et på deres omfattende byudviklingsprojekt i Odense, Gartnerbyen, som har været under opførelse igennem 7 år. Godt 1.900 boliger er opført suppleret med dagligvarehandel og erhverv, hvilket danner rammerne for Odenses nye, grønne bydel med over 3000 beboere, der er med til at forene områdets historie med dets placering tæt på byens centrum.

 

Foruden adskillige, igangværende projekter på Fyn og I Jylland, øger den fynske entreprenør også aktiviteten på Sjælland, da man i medio 2024 tager første spadestik til et nyt, moderne plejehjem i Stevns Kommune. Plejehjemmet, ’Solhaven’, som Skjøde har vundet totalentreprisen på, er et projekt på i alt 3.380 m2 og 40 boliger, som forventes afleveret i ultimo 2025.

 

”Aktivitetsniveauet i branchen har i de seneste år været på et meget højt niveau, og derfor vælger vi at se det positive i, at vi på tværs af branchen får taget toppen af aktivitetsniveauet, således vi forhåbentlig kan få normaliseret prisniveauet igen i de kommende år. I 2024 har vi mange spændende projekter i pipelinen, på tværs af landet, men træerne vokser ikke ind i himlen, og vi forventer fortsat en nedgang i aktivitet qua de nuværende brancheforhold. I 2025 forventer vi en normalisering af tilstandene, således aktivitets- og indtjeningsniveauet kommer tilbage mod 2021-niveau.” tilføjer Allan Nielsen.

 

ESG-indsats bærer frugt

I 2022 aflagde H. Skjøde Knudsen Holding deres første ESG-rapport i forbindelse med årsregnskabet, og 2023 er således det andet år, hvor koncernen opsamler og dokumenterer relevante klimadata. Heriblandt måler koncernen deres direkte og indirekte CO2-emissioner (scope 1 og 2), hvor begge kategorier har haft et fald på henholdsvis 7 % og 58 %. 

 

Ligeledes opsamler Skjøde data på emissionerne fra deres byggerier, hvor der måles på CO2-udledningen pr m2. Netop dér har Skjøde også formået at forbedre sig, hvor udledningen er faldet fra 9,94 til 9,15, svarende til et fald på ca. 8 %. Niveauet er ca. 23,75 % bedre end de fastsatte krav i henhold til bygningsreglementet. COO Allan Arno uddyber:

 

”Implementeringen af ESG-rapporteringen i 2022 dannede grundlag for en fremtidig baseline, som gavner os allerede her i 2023, da vi nu kan måle effekten af vores ansvarlige ESG-initiativer. Tallene taler for sig selv, og vi bevæger os i den rigtige retning som et resultat af vores ambitiøse og strategiske arbejde med bæredygtighed. Men arbejdet slutter langt fra her, da vi frem mod 2029 arbejder videre med at sænke koncernens klimaaftryk.”

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice