Vi skaber de rigtige rammer

Skjøde har siden 2020 bygget adskillige boligbyggerier og kontordomiciler, der er certificeret efter DGNB. Nu har man valgt at tage skridtet videre ved at certificere eget domicil, hvor den hidtil højeste certificeringsscore i Danmark, for en bygning i drift, er opnået.

Blækhatten 27 i Odense SØ huser Skjødes domicil, hvor både virksomheden selv og søsterselskabet Odense Bygningsservice A/S holder til. Ejendommen består bl.a. af kontorfløj, værksted og lagerhal, som tilsammen danner rammer om de cirka 50 funktionærer, der til dagligt har deres arbejdsgang på matriklen.

I forbindelse med Skjødes bæredygtighedsstrategi blev det i slutningen af 2022 besluttet, at domicilet skulle DGNB-certificeres. Et år senere blev målsætningen ikke blot indfriet, men oversteg forventningerne, da Skjøde i december 2023 modtog en DGNB guld-certificering fra Rådet for bæredygtigt byggeri, som administrerer og udvikler certificeringssystemet DGNB i Danmark. Certificeringsscoren lyder på imponerende 74,1 procent, hvilket markerer den højeste score, som Rådet for bæredygtigt byggeri hidtil har tildelt til en dansk bygning i drift.

Certificeringsscoren omfatter en gennemsnitlig værdi for den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i domicilet.
 

Processen

Kristian Kronsbjerg, bæredygtighedsleder og teknisk chef i Skjøde, forklarer baggrunden for certificeringen: ”Vi har over det seneste år arbejdet aktivt med at forberede domicilet til certificeringen gennem målrettede handlingsplaner og initiativer. Vi har bl.a. udarbejdet detaljerede drift- og vedligeholdsplaner, fornyet serviceaftaler og optimeret forbruget af vand, varme og el ved at sætte et intensivt fokus på alle ’energislugere’. Herved har vi helt eller delvist kunne nedbringe vores passive forbrug.”

Ydermere har man i Skjøde foretaget brugertilfredshedsundersøgelser, som bl.a. resulterer i etableringen af et nyt familiekontor, der med børnevenlige faciliteter skal øge fleksibiliteten for medarbejdere med børnefamilier.

 

Certificeringens hovedområder

Den miljømæssige bæredygtighed er optimeret ved at mindske den allerede faldende klimapåvirkning af domicilet. Her er initiativer som grøn energiforsyning, behovsregulering af systemer og vandbesparende foranstaltninger implementeret.  Fremadrettet arbejdes der ligeledes på etableringen af et stort solcelleanlæg, som vil bidrage yderligere i form af den vedvarende energikilde. Den økonomiske og sociale bæredygtighed har også været i fokus, hvor der bl.a. er implementeret tiltag som biodiversitet og nye retningslinjer for indkøb, genanvendelse samt bedre cykelfaciliteter.

 

Særligt biodiversitet er et kardinalpunkt i arbejdet med DGNB og bæredygtighedsstragien. Kristian Kronsbjerg uddyber:

”I forbindelse med certificeringen har vi intensiveret fokusområdet på biodiversitet, hvor vi helt konkret har beplantet facaderne på domicilet og omlagt de omkringliggende arealer med henblik på at optimere de naturlige levesteder for lokale planter og dyr. Vi har også lavet en ’BIO-sti’, som har den fordel, at den, udover at forbedre biodiversiteten, også kan bruges til at vise kunder forskellige sammensætninger af stauder og beplantet væg. Ved at vise konkrete eksempler mener vi, at vi i højere grad kan påvirke, rådgive og vejlede på området. ”

DGNB-certificeringen er blot ét af mange ansvarlige tiltag, som Skjøde har implementeret i forbindelse med selskabets bæredygtighedsstrategi, hvor der bl.a. også arbejdes med affaldssortering, genanvendelse og energioptimering på byggepladserne.

 

Et led i strategien

Allan Arno, COO i Skjøde mener, at certificeringen har mange fordele for virksomheden og brugerne selv, men at det også gavner videns- og inspirationsgrundlaget, når bygherre skal vejledes i at agere ansvarligt i alle faser af et projekts udfoldelse:

”Vi har i mange år specialiseret os i at opføre projekter med DGNB certificeringer. Heraf har vi kunne se de tydelige fordele ved certificeringen, og derfor har vi valgt at 'tage egen medicin' ved at få vores domicil certificeret efter den holistiske tilgang, som DGNB repræsenterer. Det har været et naturligt led i vores bæredygtighedsstrategi, da vi i rollen som projektudvikler og totalentreprenør vil agere ansvarligt og samtidig have de bedste forudsætninger for at rådgive og vejlede bygherre i henhold til deres ambitioner og den grønne omstilling – Certificeringen styrker altså vores interne ekspertise og erfaring, som vi kan bringe i spil til gavn for vores kunder. Og så er vi naturligvis særligt stolte af at have opnået den hidtil højeste score i Danmark for en bygning i drift”, udtaler Allan Arno.

Den fynske totalentreprenør fortsætter sit engagement i den grønne omstilling gennem implementeringen af bæredygtighedsstrategien "Ansvarlige Rammer". Virksomheden sætter skub i fremtidige tiltag ved at integrere vedvarende energikilder på byggepladser, rette fokus mod konverteringsejendomme og træffe ansvarlige beslutninger vedrørende materialevalg.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice