Vi skaber de rigtige rammer

Biodiversitet er et begreb, der ofte forbindes med frodige skove og fjerne regnskove, men det spiller også en afgørende rolle i projekt- og arealudvikling, som er en af H. Skjøde Knudsens kernekompetencer. 

Hos Skjøde er man dedikeret til den bæredygtige omstilling i byggebranchen, og en vigtig del af deres strategi er at inkorporere og fremme biodiversitet på fremtidige projekter. Men for at bidrage til biodiversiteten, og højne videns- og erfaringsgrundlaget, er de selv ved at tage et skridt mod at optimere biodiversiteten omkring eget domicil.

Helt konkret minimeres andelen af fastbelægninger samt ikke-biodiverse planter som f.eks. græs og bøgehække, således de naturlige levesteder for lokale dyr og planter maksimeres. Planerne skal realiseres over 3 faser, hvor man, allerede nu, har taget spadestikket til første fase.

Her visualiseres de 3 etaper, der tilsammen definerer biodiversitetsprojektet ved Skjødes domicil.

Grønt visitkort

Kristian Kronsbjerg, bæredygtighedsleder hos Skjøde, uddyber: ”Tiltaget skal først og fremmest øge biodiversiteten ved vores domicil. Hertil forventer vi også, at vi kan påvirke kunder og samarbejdspartnere i en grønnere og mere biodivers retning. Vi laver blandet andet en ”BIO-sti”, som kan bruges til at vise kunder forskellige sammensætninger af stauder, beplantet væg og hvad der ellers hører sig til. Ved at vise konkrete eksempler mener vi, at vi i højere grad kan påvirke, rådgive og vejlede på området.

Projektet bliver effektueret i samarbejde med Land+ Landskabsarkitekter og anlægsgartner OKNygaard, som henholdsvis er eksperter i at optimere biodiversiteten ved erhvervsdomiciler og byområder samt foretage etableringen heraf.

 

Grundigt forarbejde

Den indledende fase startede med, at Land+ undersøgte omkringliggende habitater til insekter og fugle samt levesteder for artsrige planter, også kendt som biodiversitetskorridorer. Herved blev der skabt et samlet indblik i de nærliggende naturområder, som danner grundlag for, hvilke beplantninger der er optimale at etablere. Det grundige forarbejde har blandt andet resulteret i, at der nu skal beplantes artsrige stauder, blomsterenge og hængeplanter ved Skjødes domicil.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice