Vi skaber de rigtige rammer

 

Kontorhuset skal danne ramme om udlejning af kontorfaciliteter tænkt som et fællesdomicil, med fællesfaciliteter i stueplan og kontor på de øvrige 5 etager. Hovedformålet med projektet er, at opnå attraktive, effektive og totaløkonomisk optimale kontorlokaler, der kan anvendes fleksibelt. Samtidig med at bygningen skal være indbydende for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Der er indtænkt funktionelle og tekniske løsninger som overholder de nyeste retninger inden for bæredygtigt byggeri. Alt i alt et fremtidssikret hus med højt til loftet, god plads, unik indretning og funktionalitet.

 

Byggeriet

Som et af de største og mest markante, vil byggeriet fremtræde karakterfuldt og robust i forhold til det samlede område i Cortex Park. Bygningen er udformet med 3 fløje i en U-form, med et centralt vestvendt gårdrum. Bygningens fysiske centrum markeres med en åben og gennemlyst øst- og vestvendt foyer. Som et samlende element for bygningen spænder stueplanet som en base, der samler hele komplekset. Her er alle fællesfunktioner som kantine, café, møderum og konferencesal placeret. Samtidig udgør foyeren med sin åbne lofthøjde, et centralt omdrejningspunkt. Kælderen rummer parkeringspladser, cykelparkering, teknikrum, omklædningsrum og koldt depot. De øvrige etager er indrettet som kontorlandskaber med forskellige funktioner. Facaderne opleves som klassiske og åbne med en høj detaljeringsgrad og et livligt udtryk fra den røde tegl. Der er etableret variation i facaderne med vandrette fremspring ved etageadskillelser. Ligesom solafskærmning er etableret i vinduer mod syd ,øst og vest, hvor facaderne er soleksponerede. Huset, der er DGNB-certificeret til guld, opføres i lavenergiklasse 2020.

 

Fakta
Bygherre PFA DK Ejendomme Lav. A/S
Enterprisetype Projektudvikling og totalentreprise
Arkitekt CASA Arkitekter
Lokalitet Cortex Park Vest, Odense
Omfang 11.500 m2
Tidsforløb 30 måneder