Vi skaber de rigtige rammer

Hjortefarmen er smukt placeret ud til område med fredskov og paddeområde i Faurm Nord. Der er lagt stor vægt på, at grundens særlige karakter med terrænfald og kuperet terræn, både
fastholdes og tydeliggøres.

Der har været fokus på at skabe et byggeri for borgere der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med deres naboer og have en dagligdag hvor der er mulighed for at deltage i sociale aktiviteter lige uden for døren. Bebyggelsen fremstår enkel og tidløs i gode, robuste og genanvendelige materialer, der patinerer smukt over tid. Byggeriet åbner sig mod fællesskabet, og giver samtidig plads til individet og privatheden, så fællesskabet bliver et tilvalg - ikke et krav.

Ønske om overdækninger og udendørs depoter er  indarbejdet i den overordnede bygningskrop, så bebyggelsen fremstår helstøbt og sammenhængende med alt samlet under ét tag. Hjorteparken består af fælleshus og rækkehuse i 5 klynger. Ialt 28 seniorboliger, fælleshus og fællesarealer. Boligstørrelserne er fra 65 m2 til 102 m2. Alle boliger har gennemlyste opholdsrum med lysindfald fra ovenlys, og der er direkte udgang til udearealer fra alle opholdsrum.

Boligerne er bygget så de overholder lavenergiklasse 2020, og varmeforsyningen er et jordvarmepumpeanlæg, der drives af solceller. Samtidig er der monteret Genvex ventilationsanlæg i boligerne.

Selve boligdesignet, som er udført med stor beboerinddragelse, er robust og fleksibelt, så det kan imødekomme beboernes krav og ønsker - nu og i fremtiden.

Fakta

Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet Farum
Omfang 2.750 m2
Tidsforløb 14 måneder
.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice