Vi skaber de rigtige rammer

"Erhvervsakademi Sjælland" etablerer deres første selvejende ejendom i Roskilde, som er beliggende på Slagteriernes Forsøgsejendoms gamle grund Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde.
Skolen skal varetage videregående uddannelser indenfor markedsføring, IT og fødevaretekniske områder. Alt er integreret i en campusagtig bebyggelse med både nyt og gammelt. Grønne områder er visuelt en del af atrium-nybygningens kantine og fællesområde. Skolen rummer store laboratorieområder.
 
Projektet udføres i totalentreprise og omfatter nedrivning af 1250 m2 eksisterende bygninger med kælder, renovering og ombygning af 2170 m2 eksisterende ejendom samt opførelse af 4525 m2 nybygning.

Det samlede projekt omfatter renovering af dele af den eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri. De renoverede bygninger skal bl.a. omfatte kemiske og biologiske laboratorier, pilot- og procesrum samt undervisningslokaler og administration. Det nye byggeri omfatter undervisningslokaler, kantine og produktionskøkken. I det samlede areal udgør renoveringen ca. 4.300 m2 . Campus Roskilde er indarbejdet i naturen med de rødlige teglbeklædte facader.

Skolen opføres til ibrugtagning i begyndelsen af 2018.
 
Skjøde rådgiverteam:
Ingeniør – Alectia
Arkitekt – Friis og Moltke

 

Fakta
Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet Roskilde
Omfang 8.500 m2
Tidsforløb 19 måneder

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice