Vi skaber de rigtige rammer

I forbindelse med en udvidelse af forsyningsområdet ved Borup Varmeværk opstod der et behov for at supplere det eksisterende halmfyrede varmeværk med et nyt 7,5 MW kedelanlæg. Dette skulle opføres i nye bygninger med dertilhørende administration på 126 m2, kedelhal på 237 m2, askelager på 273 m2 og halmlager på 991 m2.

Selve lagerhallen, hvor halmen aflæsses, har et indvendigt spænd på 23 m og er 39,9 m lang. For at opnå plads til en løbekran, der håndtere den indleverede halm, er benhøjden 9,3 m. 

 

FAKTA

Enterprisetype Hovedenterprise
Lokalitet Borup
Omfang 1627 m2
Tidsforløb 10 måneder

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice