Vi skaber de rigtige rammer

Byggeriet omfatter opførelse af karréebebyggelse på 5 etager samt udnyttet tagetage bestående af 26 lejligheder med tilhørende altaner eller franske altaner. De 26 lejligheder er fordelt på 2 opgange. 

Det gennemgående materiale på gadefacaden er teglsten. Naboejendommenes karakteristiske træk med markering af stueetagen, gesimsbånd, trapper og kviste videreføres i den nye bygning. Taget udføres som Københavnertag med skifer og pap.

Under bygningen samt under fortov/brandredningsareal udføres en parkeringskælder. 

Fakta

Enterprisetype Totalentreprise
Lokalitet København N
Omfang 3.839 m2
Tidsforløb 12 måneder

 

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice