Vi skaber de rigtige rammer

Beliggenhed
De 4 huse er placeret flot ved indgangsporten til Gartenbyen. Gartnerbyen er Odenses nye grønne bydel, hvor mennesker i alle stadier af livet bor side om side og generationer bindes sammen. Gartnerbyen ligger tæt på Odense C i et historiemættet kvarter, hvor der samtidig er nærhed til skov og grønne områder. 

Byggeriet
Byggeriet er på ca. 7.200 m² fordelt på 4 længebygninger i 3 etager, der i alt rummer 96 boliger. De 4 bygninger er placeret asymmetrisk om et gårdrum i et volumen, der fungerer som en overgang mellem de omkringliggende ejendomme. Bygningerne danner sin egen lille karréstruktur, der tillader et diskret kig fra gaden, men ikke mere end at det indre rum opleves privat. Hovedparten af altanerne er orienteret mod det solrige gårdrum, der er indrettet med leg, ophold og biodiversitet for øje. Snoede stier løber mellem zoner af forskellige beplantning i hævede bede og lommer til leg og ophold. Uderummet er skabt til at beboerne kan mødes og med udsyn fra de fleste boliger og hyggelig belysning om aftenen, opleves det trygt og indbyder til at blive brugt af alle aldre. På 2 af bygningernes gavle er cykelparkering placeret i skure med sedumtag og 48 p-plader er anlagt rundt om bebyggelsen.

Fakta

Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet Gartnerbyen, Odense
Omfang 7.168 m2
Certificering

DGNB-guld

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice