Vi skaber de rigtige rammer

Projektet bestod i opførelse af halmlager og ny kedelbygning i tilknytning til det eksisterende varmeværk.

Halmlageret er udført som stålrammekonstruktion på punktfundamenter og med gulv på terræn. I bygningen opsættes løbekran til håndtering af halm, der modtages på brovægt i halmladens ene ende. Halmlageret måler 22,3 m udvendigt spær og har en længde på 65 m. Benhøjden er 9,8 m.

Kedelbygningen udføres ligeledes i 1 etage på terræn og efter samme princip med stålrammer. Kedelbygningen er brandmæssigt adskilt fra halmlageret af en betonelementvæg. Mellem selve kedelrummet og halmladen findes et opriverrum.

Opriverrummet er brandmæssigt adskilt fra kedelrummet af en betonelementvæg. Udfor gavlen af kedelbygningen etableres en udvendig askebygning, som består af betonvægge. Servicedelen, som er i 2 etager, udføres som en ”egen bygning” inde i kedelrummet. Servicedelen består af toilet-, bade- og kontrolrum samt kontorer. Støjrum udføres som et afgrænset område inde i kedelrummet.

Udvendig og indvendig bygningskomplettering. Facader beklædes med profilerede stålplader. 

 

FAKTA

Enterprisetype Hovedenterprise
Lokalitet

Øster Toreby

Omfang 2080 m2
Tidsforløb 11 måneder

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice