Vi skaber de rigtige rammer

Omdannelse af bevaringsværdigt slagtehus til erhvervs- og boligområde

Skjøde erhvervede sig d. 12. august 2014 ejendommen "Odense Offentlige Slagtehuse" på hjørnet af Grønløkkevej og Rugårdsvej. En ejendom Odense Kommune har forsøgt at sælge igennem 10 år. Der er tale om en bevaringsværdig ejendom opført i 1926-27 med et grundareal på ca. 21.000 m2 og bygninger på ca. 10.500 brutto-m2.

Projektbeskrivelse:

Der blev igennem 6 mdr. forhandlet om overtagelsen, der i første omgang var forårsaget af udbud fra Region Syddanmark om "Et nøglefærdigt byggeri til lokal-psykiatrien i Odense". Dette blev dog ikke realiseret, men sammen med arkitekt Otto Wagner fra Archidea fik man øjnene op for kvaliteterne i ejendommen. Man arbejdede derfor videre med en idé om at skabe et kombineret erhvervs- og boligområde, hvor dagligvareforretninger går hånd-i-hånd med spændende boliger.

Dette projekt krævede en ny lokalplan for området, som blev udarbejdet i samarbejde med Odense Kommune. Byggeriet gik i gang i maj måned 2015 og blev bygget i 2 etaper. Første etape omfattede den gamle hovedbygning på ca. 6.500 m2, der blev nænsomt renoveret til 119 ungdomsboliger. Samtidigt blev 1. og 2. sal af Tårnbygning mod Rugårdsvej renoveret. Anden etape bestod af den resterende byggemulighed på ca. 5.000 m2, der nu huser en Netto-dagligvarebutik og 84 boliger på 1., 2. og 3. sal.

Med projektet definere man et helt anderledes bud på, hvordan der skabes unikke ungdomsboliger med en meget anderledes indgangsvinkel end traditionelt opførte boliger. Genanvendelsen af gamle, bevaringsværdige industribygninger rummer en unik mulighed for at opnå den fine kontrast mellem nyt og gammelt. 

Byggeriet blev opført som et projektkøb, hvor H. Skjøde Knudsen A/S opkøbte ejendommen og stod for den videre projektudvikling, om- og tilbygning samt slutteligt videresalg til Odense Boligselskab.   

Odense Offentlige Slagtehuse står nu færdigt og er et nyt levede område i Odense. 

Fakta
Enterprisetype Byudvikling
Lokalitet Odense C
Omfang 11.500 m2

Artikler og indslag bragt om Odense Offentlige Slagtehuse:

Præmiering af Odense Offentlige Slagtehuse
Odense Kommune, d 30. maj 2017

Fyn Live: Odense Offentlige Slagtehus købt af H. Skjøde Knudsen A/S 
TV2 Fyn Live, d. 12/8-2014

Slagtehus i Odense solgt

Fyens.dk, d. 12/8-2014

Unikke industrihaller bliver til kontorer
Politikken.dk d. 13/8 2014
 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice