H. Skjøde Knudsen er sammen med Nordic - Office of Architecture og OBH-Gruppen prækvalificeret til udbuddet om opførelse af Odder Sundhedshus. Odder Kommune ønsker at samle de forskellige sundhedsaktiviteter i ét sundhedshus, der både rummer de praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice