Den fynske entreprenørvirksomhed H. Skjøde Knudsen A/S etablerede i 2010 ”Odense Bygningsservice” som en del af H. Skjøde Knudsen A/S. Denne serviceafdeling har siden varetaget alle opgaver vedr. bygningsrenovering og vedligeholdelsesopgaver i Odense og omegn indenfor beton-, murer- og tømrerfaget.

I november 2016 blev al egenproduktion flyttet fra H. Skjøde Knudsen A/S til Odense Bygningsservice, således at egenproduktionen nu varetages her. Derfor er det naturligt, at H. Skjøde Knudsen A/S pr. 31.03.2017 har valgt at udskille enheden Odense Bygningsservice i et selvstændigt søsterselskab ”Odense Bygningsservice A/S”, idet afdelingen er vokset, og nu selv skal varetage og opsøge opgaver.
Målet med udskillelsen er, at H. Skjøde Knudsen derved kan fokusere på at være en projektorienteret hoved- og totalentreprenørvirksomhed, og at Odense Bygningsservice A/S nu har fuld fokus på serviceopgaver, beton, murer- og tømrerentrepriser samt mindre fag- og hovedentrepriser.

For at understøtte denne udvikling er Lars Erik Nielsen ansat som direktør for Odense Bygningsservice A/S pr. 1. marts 2017.
Lars Erik Nielsen vil med sin store erfaring indenfor byggeri og egenproduktion styrke organisationen yderligere og dermed satse på en væsentlig udvidelse af Odense Bygningsservice A/S, som i dag tæller afdelingschef Lars Christian Jensen, ca. 90 håndværkere og 11 funktionærer.

At Odense Bygningsservice nu bliver en selvstændig enhed er kun af formel karakter, da alle kunder og leverandører fortsat vil have kontakt med de samme personer – såvel funktionærer som timelønnede - i de respektive virksomheder.

Odense Bygningsservice A/S ser frem til udskillelsen og glæder sig til servicere faste kunder og samarbejde med nye kunder på det fynske marked.

 

Direktør Lars Erik Nielsen

Odense Bygningsservice A/S

Blækhatten 27
5220 Odense SØ
6615 4300
www.obyg.dk
obyg@obyg.dk

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice