Mandag den 22. juni kl. 8.30 sætter by- og kulturrådmand Jane Jegind det første spadestik på grunden ved Odense Offentlige Slagtehuse. I de kommende år venter der en spændende udvikling med omdannelsen af industrigrundens gamle - men flotte - arkitektoniske og bevaringsværdige bygninger til boliger, erhverv, dagligvarebutik og grønne arealer.

Knap et år er gået, siden H. Skjøde Knudsen A/S ved et officielt arrangement sammen med Odense Kommune underskrev købsaftalen på Odense Offentlige Slagtehuse. Nedrivningen og klargøringen har været i fuld gang i et stykke tid. Nu kommer der for alvor igen liv og glade dage i bygningerne og på grunden, når de resterende håndværkere rykker ind.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ser frem til første spadestik på det spændende projekt.

"Vi står med smukke, historiske og centrale lokaler, der kræver at blive brugt ordentligt – og det bliver de nu. Jeg glæder mig til at se håndværkerne komme i sving, så projektets visioner bliver til virkelighed. Heldigvis varer det ikke længe. Allerede i 2016 rykker de studerende ind i de gamle slagtehuse, og det bliver endnu en festdag", siger Jane Jegind.

Et skridt tilbage

Odense Offentlige Slagtehuse blev opført i 1926 – 1927. Selvom der var liv og glade dage, var slagteriet ingen guldgrube. I 1987 og et par år frem blev det benyttet som kvægtorv. Fra ca. 1990 og frem til i dag har bygningerne og grunden ligget ubenyttet hen og kun periodevis været anvendt til bl.a. musikarrangementer.

Oprindeligt blev H. Skjøde Knudsen A/S opmærksom på Odense Offentlige Slagtehuse, da de bemærkede, at Region Syddanmark efterlyste 5.000 kvadratmeter til brug for kontorer til psykiatrien. Siden er planerne droppet, og i stedet skal der nu indrettes boliger og erhverv.

Fremtiden flytter ind

I tæt samarbejde med Odense Kommune, Archidea og H. Skjøde Knudsen A/S er der udarbejdet en lokalplan for området, som gør det muligt at etablere nye private udlejningsboliger og en dagligvarebutik, samtidig med at den eksisterende hovedbygning transformeres til 119 moderne ungdomsboliger.

"Tanken er, at det oprindelige bygningsmæssige udtryk og den oprindelige arkitektur bevares samtidig med, at der ved genanvendelsen af de gamle og bevaringsværdige bygninger opnås en fin kontrast mellem nyt og gammelt", siger Allan Nielsen, administrerende direktør for H. Skjøde Knudsen A/S.

"Man kommer til at se noget nybyggeri, som spiller op til den gamle arkitektur", fortsætter Allan Nielsen, som efter en meget tæt og konstruktiv dialog med Odense Kommune omkring udviklingen af området glæder sig til at komme i gang med byggeriet.

"I Odense Boligselskab glæder vi os til, at de gamle slagterihaller omdannes til moderne ungdomsboliger, hvor der er skabt en unik mulighed for at opnå fine kontraster mellem nyt og gammelt. I den store kørehal skabes ”et levende liv” mellem murene, hvor de unge mennesker kan mødes på kryds og tværs", siger formand for Odense Boligselskab Merete Østerbye.

Beskrivelse af projektet

Første etape 
Den gamle hovedbygning omdannes til 119 almennyttige ungdomsboliger med en overdækket boliggade som central akse - ca. 7.400 m2.

Anden etape
Mod syd etableres en karrébebyggelse, der i arkitektur spiller op til Odense Offentlige Slagtehus. Her etableres 57 lejligheder, der varierer fra 2-4 værelses lejligheder - alle med altan og gårdhave. Der suppleres med en dagligvarebutik.

Mod vest etableres en ny bygning, der omkranser hovedbygningen mod vest og indeholder 27 moderne lejligheder - alle med altan og grænsende op til nyt, grønt fællesområde.

Samlet etableres 203 nye boliger og én dagligvarebutik - i alt 16.900 etage m2.  En eksisterende restauration bevares til gavn for det sociale liv i området.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice