H. Skjøde Knudsen A/S – i daglig tale Skjøde – har netop aflagt årsrapport for 2014, der igen viser vækst i såvel aktivitet som antal ansatte.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Den fynske entreprenørvirksomhed havde i regnskabsåret 2014 en bruttofortjeneste på 69,7 mio. kr. mod 65,0 mio. kr. året før. I samme periode steg driftsresultatet fra 10,2 mio. kr. i 2013 til 10,6 mio. kr. i 2014.

Selskabet har i regnskabsåret arbejdet målrettet med at styrke organisationen med henblik på at kunne imødekomme den stigende ordreindgang og højere aktivitet. Styrkelsen af organisationen omfatter såvel ansættelse af afdelingsledere som en udbygning af projektorganisationen. I året 2014 har organisationen bestået af gennemsnitligt 125 ansatte, mens det samlede antal ansatte forventes at stige til ca. 150 i 2015.

Ordreindgangen i løbet af året har været stigende, ligesom konkurrencesituationen vurderes som værende gunstigere end i de seneste fem år.

Fakta:

  2014 2013 2012
  tkr. tkr. tkr.
Bruttoresultat: 69.747 65.066 52.483
Resultat før skat: 10.321 10.456 2.717
Årets resultat: 7.960 7.887 2.023
Egenkapital: 38.261 31.301 23.414
Soliditetsgrad: 36,3 27,0 27,6
Antal ansatte: 125 120 105


Grundlagt:               1972

Direktion:             Allan Nielsen

Bestyrelse:           Anker Henrik Møller, formand

                             Jens Toft Nielsen, næstformand

                             Bent Rene Mortensen

                             Leif Anders Olsen

                             Allan Nielsen

Ejerkreds:            Allan Nielsen

                             Jens Toft Nielsen   

Forventninger til fremtiden
Fremadrettet forventer selskabets ledelse en markant stigning i aktiviteterne samt et forbedret driftsresultat. Der er således forventninger om, at aktiviteten i 2015 stiger med ca. 50%, hvilket sker på såvel Fyn som på Sjælland.

Aktiviteten stiger igen på Fyn
I Odense er Skjøde indstillet på at skulle udskifte samtlige vinduer og døre i 376 etagelejligheder i én af CIVICA´s afdelinger i Egeparken. Arbejdet med udskiftning af vinduer udføres i hovedentreprise og omfatter alle delarbejder fra etablering/afrigning af byggeplads, demontage, montage af vinduer og døre, fuger, malerarbejde mv. til fuldt og færdigt arbejde klar til brug for beboerne. Udskiftningen af vinduer og døre forventes at vare fra juni til december 2015.

I Odense påbegyndes renoveringen af Odense Offentlige Slagtehuse også i juni. De gamle slagtehuse skal omdannes til 119 almene ungdomsboliger til en samlet pris af cirka 144 mio. kr.. Boligerne forventes klar til indflytning i august 2016. Samtidigt forventes opført 76 private lejligheder samt en dagligvareforretning. 

Aktiviteter på Sjælland
"Skjøde har for alvor fået fodfæste på Sjælland, hvor vi i øjeblikket er i gang med flere store projekter", fortæller administrerende direktør Allan Nielsen.

Blandt andet er virksomheden i gang med en omfattende skoleudvidelse og renovering til 130 millioner kr. i Brønshøj. "Et andet spændende projekt, vi er i gang med på Sjælland, er opførelsen af 22 nye internationale forskerboliger i Carlsberg Byen. Byggeriet vil blive de første boliger, der opføres i Carlsberg Byen og forventes at stå indflytningsklar i maj 2016", fortsætter Allan Nielsen.       

"Endeligt har vi netop underskrevet kontrakten på apteringsentreprisen for Københavns største skolebyggeri i Københavns Nordhavn", fortæller Allan Nielsen. "Byggeriet af den nye, internationale skole Copenhagen International School (CIS) er netop påbegyndt på en etableret halvø i Nordhavn. Den samlede byggesum for det 25.000 m2 store campus bliver på over 500 mio. kr.. Skolen forventes at stå færdig i 2017 og vil blive omdrejningspunkt for et urbant havnebyrum i Københavns Nordhavn", afslutter han.

Yderligere informationer kan indhentes hos administrerende direktør Allan Nielsen på tlf. 2722 1711.

Odense Offentlige Slagtehuse

Preview

Brønshøj Skole

Preview

Forskerboliger i Carlsberg Byen

Preview

Copenhagen International School

Preview
.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice