”Stilstand er tilbagegang”

Månedens virksomhed i Fynsk Erhverv er entreprenørvirksomheden H. Skjøde Knudsen A/S - i daglig tale bare Skjøde. De vinder titlen, fordi de har haft imponerende vækst i en meget konkurrencepræget branche, der blev hårdt ramt af finanskrisen. Fordi de har ekspanderet og tænkt ud over de fynske grænser, og fordi de har vist vigtigheden af at have en professionel ledelse og en klar vækstdagsorden.

Entreprenørvirksomheden Skjøde fra Vissenbjerg valgte at takle finanskrisen offensivt. Byggebranchen i Danmark gik 40 procent ned i omsætning efter 2008, og det samme gjorde Skjøde. Men virksomheden fik en professionel bestyrelse i 2009, der satte sig sammen og lagde en vækstplan, og fra 2010 til 2015 er aktiviteten i Skjøde næsten femdoblet. Derfor er de valgt som ‘Månedens virksomhed’ i Fynsk Erhverv.

Skjøde blev grundlagt som tømrerfirma i juni 1972 af Hans Skjøde Knudsen, men ret hurtigt blev virksomheden udbygget med beton- og murerarbejde. “Det har været en ren byggevirksomhed i 43 år”, fortæller adm. direktør Allan Nielsen. Op gennem firserne voksede firmaet til at have omkring 50 ansatte. De byggede bl.a. boliger, skoler, mindre virksomheder og børnehaver, og Skjøde tilføjede en mindre portefølje af udlejningsboliger, der dog blev udskilt fra byggedelen i 1993, hvor forberedelserne til et generationsskifte i den ejerledede virksomhed så småt begyndte.

Det egentlige generationsskifte startede i 2003, hvor Allan Nielsen indtrådte som medejer og leder. I 2007 skete den endelige overdragelse, og ejerkredsen blev suppleret med Jens Toft, og Hans Skjøde Knudsen overlod hele den daglige ledelse til Allan Nielsen.

"Vi lavede et generationsskifte på både ejersiden og ledelsessiden på samme tid, og jeg stod pludselig i den situation, at jeg skulle lære at være leder i byggebranchen. Ledertitlen blev for første gang skiftet fra at være tømrermester til at være direktør, og i den periode ændrede vi virksomheden fra at være håndværksorienteret med fokus på fagentrepriser til at være mere gearet mod hoved- og totalentrepriser. Vi gearede op for styringen af et byggeri og fik et nyt fokus på, at funktionæren, der sidder inde på en stol, også har stor værdi, for han er med til at styre en proces. Vi begyndte kort sagt at se funktionæren som et aktiv og ikke som et nødvendigt onde, og det har i den grad virket", fortæller Allan Nielsen.

I 2003 omsatte Skjøde for 100 mio. kr. og var 100 mand ansat. I 2008 omsatte virksomheden for 253 mio. med stadig 100 ansatte. Indtjeningen er i samme periode steget fra én mio. til 17 mio. kr..

Finansiel troværdighed og en professionel bestyrelse
I 2009 etablerede Skjøde en professionel bestyrelse, og i dag er der både folk med håndværksbaggrund og med “skrivebordsbaggrund” i virksomhedens ledelse.

"Vi har aldrig fortrudt, at vi etablerede en professionel bestyrelse. Vi hentede tre ind udefra med forskellige kompetencer og baggrunde, og det har været en meget stor fordel", siger Allan Nielsen.

Den professionelle ledelse er - sammen med fokus på talsiden af det at drive virksomhed - med til at give Skjøde en troværdighed, som er essentiel i branchen.

“Vi har aldrig fortrudt, at vi etablerede en professionel bestyrelse. Vi hentede tre ind udefra med forskellige kompetencer og baggrunde, og det har været en meget stor fordel.”

"Troværdighed er alfa og omega. Særligt finansiel troværdighed overfor dem, der skal stille vores garantier. De skal have tillid til de tal, vi viser dem. Og der kan min baggrund som revisor nogle gange være en fordel. Vi er desværre ikke i den branche i landet, som har ry for størst troværdighed, så det er helt klart et konkurrenceparameter at være klar i spyttet og kunne snakke professionelt med garantistiller. Vi har f.eks. aldrig skulle vise vores kvartalsregnskaber overfor garantiselskaberne, fordi vi har den tillid, og i dag har vi en ramme for garantier på 200 mio. kr. blanko. Har man ikke en tilpas stor garantiramme, så kan man ikke få noget arbejde, og så kan man ligeså godt lukke ned", siger Allan Nielsen.

I byggebranchen skal man typisk stille med en garanti på 15 procent på store byggerier - men det kan også være mere.

Finanskrisen og femårsplanen
I 2008 rammer finanskrisen hele verden, og ligesom så mange andre steder er især byggebranchen fra den ene dag til den anden i stor krise. For både branchen og for Skjøde faldt omsætningen med 40 procent de første to år efter krisen. Skjødes omsætning faldt fra 2008 til 2010 således fra ca. 253 mio. til 150 mio. kr., og indtjeningen faldt tilsvarende. Men firmaet valgte at beholde ca. det samme antal ansatte.

"Vi valgte at beholde vores timelønnede og funktionærstab i krisen, for de skal også være her, når det går den anden vej igen," siger Allan Nielsen.

I 2010 lagde Skjøde en bevidst vækststrategi for at komme ud af krisen: ‘Lønsom vækst’ hed den ganske simpelt.

"Den gik simpelthen ud på, at vi skulle ramme 500 mio. i omsætning i 2015 gennem vækst, og meget mere specificeret var den faktisk ikke. Altså en meget optimistisk femårsplan på bedste kommunistiske vis", siger Allan Nielsen med et smil på læben.

Allerede i oktober 2010 etablerede Skjøde "Odense Bygningsservice", der servicerer og reparerer bygninger. Skjøde åbnede på den måde op for et helt nyt marked for vedligehold – bl.a. også i Odense.

"Mange kommuner har favoritter til deres projekter og anlægsarbejder, så det kan være svært at krydse en kommunegrænse, og sådan havde vi længe haft det med Odense. Men med stiftelsen af Odense Bygningsservice - hvor der bevidst er et ‘Odense’ med i navnet - ændrede det sig, og allerede i maj 2011 vinder vi opgaven at servicere Odense Kommunes bygninger", fortæller Allan Nielsen.

“Den gik simpelthen ud på, at vi skulle ramme 500 mio. i omsætning i 2015 gennem vækst, og meget mere specificeret var den faktisk ikke. Altså en meget optimistisk femårsplan på bedste kommunistiske vis.”

Odense Bygningsservice starter med én mand i 2012 og har i dag 25 fastansatte. Udover at stifte Odense Bygningsservice køber Skjøde i 2011 også aktiviteterne fra murerfirmaet Ejvind Hansen i Ringe.

"Det var et sats, vi tog, men vi havde også en rigtig god egenkapital at tære på fra opgangstiderne, så vi har ikke været ude at låne penge. Og man kan ikke spare sig til vækst. Man bliver nødt til at investere; man skal turde at lægge nogle penge på spillepladen", siger Allan Nielsen.

Fast kontor på Sjælland
I 2012 udvider Skjøde forretningen med et kontor i Albertslund på den københavnske vestegn – en udvidelse Allan Nielsen ser som den måske væsentligste årsag til virksomhedens imponerende vækst.

"Til forskel fra mange andre fynske virksomheder så har vi arbejdet på Sjælland siden 1995. Siden to år før broen kom, har vi hvert år haft aktivitet på Sjælland. De sidste 10 år har vi haft større aktivitet uden for Fyn end på Fyn, og to tredjedele af vores opgaver ligger i dag i København. Så da vi etablerer vores afdeling derovre i 2012, er det ikke et nyt marked for os, men mentalt gør det en stor forskel også at have et kontor der", fortæller Allan Nielsen.

Skab din egen vækst
Skjøde har i de senere år åbnet op for et nyt forretningsområde, som både kræver likvider og kan være risikabelt, men som man til gengæld selv kan styre aktivitetsniveauet på.

"Vi opkøber ejendomme, sætter dem i stand, udvikler dem og sælger dem så videre. Hvis der ikke er nok opgaver i markedet, så må man gå ud og finde arbejdet selv. Det har vi f.eks. gjort med de gamle slagtehuse på Rugårdsvej i Odense, som vi købte sidste år og nu laver til både beboelse og erhverv. Hele samarbejdet mellem det offentlige og det private, hvor vi er med til at byudvikle og lave lokalplan, synes vi, er meget spændende. Men vores kerneforretning er stadig byggeriet - udviklingsprojekterne er et supplement", siger Allan Nielsen.

Skjøde har droppet femårsplanerne, fordi markedet er så omskifteligt i dag og arbejder i stedet med en treårig vækstplan fra 2015 til 2018.

"Planen fokuserer også på vækst. Stilstand er tilbagegang. Vi fokuserer meget på Fyn i de kommende år, så vi vil udvide og fastholde vores markedsandele her på øen. De store konkurrenter har forladt Fyn - de kommer kun på de helt store projekter. Så efter at de har trukket sig tilbage, og siden bl.a. Pihl & Søn gik konkurs, har der været en åbning på markedet, som vi i højere grad vil udnytte i de kommende år", fortæller Allan Nielsen.

Gode, fynske arbejdere
Afdelingen på Fyn er meget større end den i Albertslund, selvom der er mest aktivitet øst for Storebælt - så der pendles en del hos Skjøde.

"Men det er man også vant til som håndværker. Der er man jo ude, hvor opgaverne er. Vi plejer at sige, at jo færre vi har på kontoret, desto bedre går det," siger Allan Nielsen, der mener, at det generelt er rigtig godt at drive virksomhed fra Fyn.

“Vi har f.eks. langt nemmere ved at rekruttere dygtige medarbejdere på Fyn end på Sjælland. Efter vores erfaringer er det ikke bare en fordom, at der generelt er bedre arbejdsmoral hos fynboer og jyder end blandt folk fra Hovedstadsområdet. Og de gode folk på Sjælland er typisk sværere at få fat i, da der er større rift om dem.”

- Vi ligger lige midt i landet og kan nemt lave arbejde både vestover og på Sjælland, og det er en stor fordel. Betingelserne for at drive virksomhed er generelt gode her på øen. Vi har f.eks. langt nemmere ved at rekruttere dygtige medarbejdere på Fyn end på Sjælland. Efter vores erfaring er det ikke bare en fordom, at der generelt er bedre arbejdsmoral hos fynboer og jyder end blandt folk fra Hovedstadsområdet. Og de gode folk på Sjælland er typisk sværere at få fat i, da der er større rift om dem", siger Allan Nielsen og slutter:

"Problemet på Fyn er mere mentalt. Mange steder i Jylland har de været langt bedre til at lave store ting ud af, hvad man nu en gang har at arbejde med. Der har vi været for komfortable på Fyn og har haft et for lokalt udsyn. Men jeg ser også tegn på, at der er kommet en krisebevidsthed og efter den en ny optimisme de senere år på Fyn - både blandt erhvervsledere og politikere - er mentaliteten ved at vende.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice