Vi skaber de rigtige rammer

2021 bød på fremgang på både top- og bundlinje for H. Skjøde Knudsen Holding A/S, der blandt andet står bag entreprenørvirksomheden Skjøde og håndværkervirksomheden Odense Bygningsservice. Det viser koncernens netop offentliggjorte regnskab for 2021.

Nettoomsætningen voksede med ca. 72 mio. kr. til 599,7 mio. kr., mens resultatet før skat landede på 61,2 mio. kr. – godt 13 mio. kr. bedre end 2020-resultatet på 47,9 mio. kr.

”Året 2021 har på alle måder været et godt år, hvor vi via dedikeret projektstyring har fået afleveret mange, gode projekter, ligesom der er lagt nye projekter ind i pipelinen til 2022 og frem,” udtaler koncerndirektør Allan Nielsen.

Høj aktivitet i hele 2021
Den største enhed i H. Skjøde Knudsen Holding A/S er den udviklende entreprenørvirksomhed Skjøde, der har hovedkontor i Odense.

Her har fortsat aktivitet i blandt andet Odenses nye bydel ’Gartnerbyen’, to kontordomiciler for PFA Ejendomme i Odense-bydelen Cortex Park samt aflevering af campusbygningen Biotek Kalundborg for Professionshøjskolen Absalon bidraget til høj aktivitet hen over hele 2021.

Især Gartnerbyen – et af de største byudviklingsprojekter i Odense nogensinde – var præget af høj aktivitet gennem hele året, hvilket er fortsat ind i 2022. Hele området ventes at være fuldt udbygget medio 2024.

Et andet af koncernens selskaber, Odense Bygningsservice A/S, forestår bygningsvedligehold og renovering. Her er de gode takter fra 2020 fortsat ind i 2021. Endelig har koncernen i regi af Gartnerhaven Odense ApS afleveret et ejerboligprojekt i 2021, ligesom de næste projekter er under opførelse og planlægning.

”Vores koncept for ejerboliger er medvirkende til, at vi kan bidrage til at skabe bydele med diversitet i såvel ejerform som alderssammensætning, hvorfor det også styrker koncernens samlede konkurrencekraft,” udtaler Allan Nielsen.

Øget aktivitet i 2022
I forhold til 2022 forventer Allan Nielsen et lidt højere aktivitetsniveau end i 2021. Foruden Gartnerbyen bliver et af årets større projekter opførelsen af ’Damhusene’ i den nye Randers-bydel Sporbyen Scandia. Det er det første af flere projekter i Sporbyen Scandia, hvor koncernen også har erhvervet den bevaringsværdige del af Sporbyen Scandia.

Ligeledes vil 2022 og frem rumme projekter i den nye bydel Vinge ved Frederikssund, ligesom koncernen ser ind i andre, spændende udviklingsprojekter i de kommende år. 

Kigger Allan Nielsen lidt længere ud i fremtiden, er de aktuelle prisstigninger på råvarer og byggematerialer den helt store ubekendte.

”De enkelte projekter presses af prisstigningerne, men den fulde effekt forventer vi først at se i 2023, hvor det alt andet lige vil presse vores indtjening,” udtaler Allan Nielsen.

 

 

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice