Vi skaber de rigtige rammer
/images/BILLEDER_NY/Nyheder/Biotek_Kalundborg-2188x1231-90@1400x788.jpg

Skjøde har afleveret Professionshøjskolen Absalons nye campusbyggeri Biotek Kalundborg. Byggeriet udmærker sig bl.a. ved specielle facader og et tag, der hælder i to retninger.

En næsten 5.000 m2 stor, spritny campus med særegen arkitektur står og venter på Professionshøjskolen Absalons ingeniørstuderende, når der er studiestart til september.

Den Odense-baserede entreprenør Skjøde har således nu afleveret det færdige byggeri, der skal huse diplomingeniøruddannelserne i bioteknologi og maskinteknologi samt professionsbacheloruddannelsen i bioanalytisk diagnostik.

”Det er altid med stor glæde, at vi afleverer en færdig campus til tiden til årets studiestart. Der er tale om et fremsynet og meget spændende uddannelsesbyggeri, hvor vi virkelig har kunnet bringe Skjødes mange kompetencer i spil,” siger Allan Arno, teknisk direktør i Skjøde.

Hældende tag og aluminiumsfacader

Campussen, der har fået navnet Biotek Kalundborg, er et ambitiøst byggeri på 4.850 m2 beliggende ved Stejlhøj i Kalundborg.

Den rå og lidt industrielle bygning er tegnet af Rønnow Arkitekter i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll Danmark og indeholder stueetage og 1. sal med undervisningsfaciliteter, laboratorier og fællesarealer samt en indskudt mellemetage med fælles hovedindgang foruden kantine og produktionskøkken.

Som noget helt specielt udmærker byggeriet sig ved bl.a. at være udført med et tag, der hælder 2,5 grader på den ene led og 9,5 grader på den anden led. Der er tale om en sammenhængende bygningskonstruktion baseret på en let stålkonstruktion med ganske få betonelementer og visse steder 10-12 meters højde til loftet.

Hertil kommer en meget særegen facadebeklædning af anodiserede aluminiumsplader med stående false på både tag og facader.

Den specielle konstruktionsudformning og de mange installationer har krævet en tæt og åben dialog mellem, rådgiver og entreprenør.

”Vi er meget glade for den proces vi har haft med bygherren Absalon, Rønnow Arkitekter og Rambøll. Projektet har krævet et ærligt og ordholdent samarbejde, hvilket vi sætter meget pris på,” siger Allan Arno.

Udsyn til Novo og Novozymes

Campussen er tegnet som en U-formet bygning, der åbner sig op hen mod henholdsvis Novozymes’ og Novo Nordisks domiciler umiddelbart syd for Biotek Kalundborg.

Foruden en stor laboratoriefløj rummer campussen derudover en række store fællesområder med blødt møblement og masser af plads til såvel fordybelse som gruppearbejde.

”Med de nye rammer bliver vi i stand til at skabe et endnu mere spændende fagligt og socialt studiemiljø, som vil gøre det endnu mere attraktivt at arbejde og studere ved Center for Engineering og Science i Kalundborg,” siger Conni Simonsen, centerchef for Engineering and Science i Absalon.

Skjøde vandt hovedentreprisen på byggeriet i konkurrence med fire andre entreprenører, og foruden selve byggeriet omfattede entreprisen desuden terrænarbejder, udendørs studiearealer og en todelt varegård til laboratoriefaciliteter og produktionskøkken.

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice