Vi skaber de rigtige rammer

Med implementeringen af en ny ESG-strategi ønsker H. Skjøde Knudsen Holding A/S at halvere sine projekters gennemsnitlige CO2-emissioner frem mod 2030. Første skridt er en omfattende kortlægning af koncernens klimaaftryk, der nu præsenteres i koncernens første ESG-rapport.

Selvom det først bliver lovpligtigt fra 2025, aflægger H. Skjøde Knudsen Holding A/S i år for første gang ESG-rapportering i forbindelse med koncernens nyligt offentliggjorte koncernregnskab for 2022.

Rapporteringen er et centralt element i koncernens nye ESG-strategi, der blandt andet skal bidrage til at sænke koncernens virksomheders klimaaftryk frem mod 2030.

”Som alle andre i byggebranchen har vi et medansvar for at reducere branchens meget høje CO2-udledninger. Det ansvar vil vi gerne tage på os, og vi har derfor søsat et både omfattende og ambitiøst stykke arbejde med henblik på at reducere vores eget klimaaftryk frem mod 2030,” siger COO Allan Arno.

 

Omfattende opsamling af klimadata

H. Skjøde Knudsen Holding A/S er bl.a. moderselskab for Skjøde og Odense Bygningsservice A/S.

Et af ESG-strategiens første indsatsområder har været at opsamle klimadata på syv af Skjødes afsluttede byggeprojekter i 2022. Dette er gjort med henblik på at etablere en såkaldt baseline – altså et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde.

I den forbindelse er projekternes vægtede gennemsnit blevet opgjort til 9,94 kg. CO2 ækv/m2/år, hvilket er cirka 17 % bedre end de fastsatte krav i Bygningsreglementet 2023. Her lyder kravet på 12 kg CO2-ækv/m2/år for nybyggerier over 1.000 m2.

 

Vil gerne hæve ambitionsniveauet yderligere

Frem mod 2030 er målsætningen for koncernen at sænke klimaaftrykket på projekterne yderligere, så den gennemsnitlige CO2-udledning pr projekt reduceres til under 5 kg. CO2-ækv/m2/år inden 2030, svarende til cirka en halvering i forhold til 2022-baselinen og svarende til kravet i lavemissionsklassen i 2029. Til sammenligning bliver kravet 7,5 kg. CO2-ækv/m2/år i Bygningsreglementet 2023.

”Det er en ambitiøs, men realistisk målsætning, hvor vi blandt andet kommer til at kigge på både byggematerialer og energiformer. Men vi er overbevist om, at det kan lade sig gøre, hvis vi står på tæer,” siger Allan Arno og tilføjer:

”Det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at vi naturligvis er indstillet på at hæve ambitionsniveauet yderligere på konkrete projekter, såfremt vores kunder ønsker et lavere CO2-aftryk.”

Vil også reducere eget energiforbrug

Som en del af EU-Kommissionens ”Green Deal” skal alle børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte fra 2024 rapportere om deres arbejde med bæredygtighed, og fra 2025 vil virksomheder med færre end 250 ansatte være omfattet af de samme krav.

En sådan afrapportering samles typisk i en ESG-rapport, der inddrager både de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed (Environmental, Social og Governance).

Som supplement til kortlægningen af de enkelte projekters klimadata er koncernen derfor samtidig gået i gang med at kortlægge virksomhedens egne CO2-emissioner. Her er det ligeledes hensigten at reducere organisationens ressourceforbrug frem mod 2030, herunder i forhold til koncernens domicil i det sydøstlige Odense.

Helt konkret har Odense Bygningsservice A/S allerede investeret i seks el-varebiler, der bidrager til en elektrificering af koncernens vognpark. Målsætningen er at foretage yderligere investeringer i grønne transportformer i de kommende år.

 

Sikrer ledelsesværktøjer i dagligdagen

I forhold til den sociale og ledelsesmæssige dimension fortsætter koncernen sit strategiske fokus på at uddanne fremtidens medarbejdere til byggebranchen. Således udgjorde uddannelsesstillinger 11,4 % af den samlede arbejdsstyrke i 2022, hvilket er en stigning på 3,9 % sammenlignet med året før.

Også på antal kursusdage per medarbejdere er der registreret en stigning i forhold til 2021.

”Det har vist sig, at en af sidegevinsterne ved ESG-processen er, at det giver os nogle stærke ledelsesværktøjer i dagligdagen, fordi vi qua vores dataindsamling får sat fokus på en række ting, som vi kan agere på,” slutter Allan Arno.

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice