Vi skaber de rigtige rammer

Renovering af tag og facader på 4 boligblokke.

Facaderenoveringen bestod i nedrivning af eksisterende altaner og kældertrapper. Alle eksisterende gavle blev efterisoleret og skalmuret. Ved de øvrige facader blev fugerne omfuget. Den eksisterende tagkonstruktion blev forstærket og efterisoleret. Efterfølgende blev der oplagt tagbeklædning bestående af vingetegl. Eksisterende udearealer blev reetableret, og der blev udført nye rekreative områder for beboerne med beplantning og belægninger.

Beboerne i boligblokkene boede i lejlighederne under renoveringen, hvilket stillede store krav til planlægnings– og logistikarbejdet, for at renoveringen kunne gennemføres uden gener for beboerne.

FAKTA

Enterprisetype Storentreprise
Lokalitet Nyborg
Tidsforløb 9 måneder

 

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice