Vi skaber de rigtige rammer

På Frederiksberg i hjertet af København udføres 72 studieboliger. Boligerne placeres oven på de to nederste etager og lukker sig omkring et hævet opholdsareal på taget over parkeringsetagen. På bygningens øvrige tagflader etableres støjskærmende opholdsarealer, hvorfra der er god udsigt over København og Frederiksberg. Den urbane kontekst inspirerer til robuste materialer med en base i beton, og enten tegl eller skifer på tag og facader. Gårdrummets facader udføres med en let facadebeklædning og begrønnes partielt.

Størstedelen af ude- og opholdsarealerne er placeret på bygningens tagflade. Opholdsarealerne tjener dels som rekreative haver, dels som elementer i byggeriets LAR-strategi (Lokal Afledning af Regnvand). Havernes jordlag og beplantning kan optage og forsinke en del af vandet efter et regnskyl. På denne måde belastes kloaksystemet i et mindre omfang og risikoen for oversvømmelser begrænses.

Byggeriet opføres iht. lavenergiklasse 2015. Bygningen indeholder mulighed for at integrere solceller i partier omkring udvalgte vinduer på tag og facade.

Fakta
Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet København
Omfang 4.080 m2
Tidsforløb 23 måneder
.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice