Vi skaber de rigtige rammer
Bekrivelse:

Byggesagen omhandlede renovering, ombygning og kapacitetsudvidelse af Kirsebærhavens Skole i Valby. Det var et kombineret ombygnings- og tilbygningsprojekt, idet dele af de eksisterende udearealer blev renoveret. Der blev etableret nyt 10. klasses center, ny indskoling og nye musiklokaler i sammenhæng med udvendige arealer herunder tiltag til skybrudssikring samt tilbygning til fritidshjem.

Centrale indsatsområder for renoveringsprojektet var blandt andet bedre indeklima og akustik, da dette ifølge flere undersøgelser af læringsmiljøer har afgørende indflydelse på børnenes indlæring og arbejdsmiljøet. Renovering af Kirsebærhavens Skole tilgodeser skolereformens fokus på bevægelse, blandt andet ved at tagterrasser og udendørsarealer opfordrer til fysisk aktivitet. Arkitekturen er tilpasset med respekt for skolens smukke og robuste arkitektur fra 1950'erne.

Udbygningen understøtter visionen om at tage skolen ud i byen/føre byen ind i skolen. Derudover var målet, at samspillet mellem eksisterende og nyt skaber inspirerende læringsmiljøer og sociale miljøer.

Opgaven blev udført i tæt samarbejde med JJW arkitekter, der er totalrådgiver på projektet. Arealerne var fordelt på ca. 2.000 m2 nybyg og 10.000 m2 renovering.

Fakta

Enterprisetype Hovedenterprise
Lokalitet Valby
Omfang Ca. 12.000 m2
Tidsforløb 14 måneder

Pressen skrev:

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice