Vi skaber de rigtige rammer

Byggeriet består af 40 familieboliger for delt på 3 bygninger. De 40 familieboliger fordeler sig med 20, 4-værelsesboliger og 20, 2-værelsesboliger. I området der er indarbejdet cykelparkering, affaldshåndtering samt p-pladser til boligerne.

Byggeriet er opført i tidsløsematerialet med murede facade mod vejen med variation til murværket. Bygningerne ind mod gårdrummet fremstår lyst og åbner rummet op. Alle 3 bygninger er betjent med trappe og elevator.

Fakta

Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet Nyborg
Omfang  3.300m2
Tidsforløb 18 måneder