Vi skaber de rigtige rammer

Mathias Falkengren Christensen, bygningskonstruktørstuderende

Praktikperiode, foråret 2022. Efterfølgende ansat som studentermedhjælper sideløbende med bachelorprojekt.

 

Hvad har dine praktikopgaver bestået i?

”Jeg har primært fungeret som byggeleder i Gartnerbyen, så jeg har stået for en række fagtilsyn, haft dialog med underentreprenørerne og løst en masse af de her pludseligt opståede pladsproblemer, der altid opstår på et projekt.”

 

Hvad har været det bedste ved praktikforløbet?

”Det har været kollegerne og det fællesskab, der er herude. Her i vores skurvogn spiser vi sammen og taler rigtigt meget sammen, og folk er meget imødekommende. Vi er egentlig to teams, fordi vi dækker to byggefelter, men reelt føles det, som om vi er ét team. Og hvis det spiller internt i teamet, spiller det også udadtil på projektet.”

 

Hvordan har det været at være en del af Skjøde?

”Det har været en utrolig god læring, og jeg har været tilfreds hele vejen igennem. Hvis jeg har haft et spørgsmål til et eller andet, er jeg bare gået til den nærmeste kollega. Der er endnu ikke nogen, der har svaret, at de ikke har tid.”

.$lb3.'OdenseBygningsservice' .$lb3.'OdenseBygningsservice